เทคนิคการหางานดีๆทำ-การต่อรองเงินเดือนตอนสัมภาษณ์งาน

หลักการต่อรองเงินเดือน

ก่อนที่จะมาถึงขั้นต่อรองเงินเดือน เราต้องเข้าใจถึงสาเหตุของการย้ายงานก่อนว่า ทำไมถึงออกจากงานที่เก่า และทำไมถึงอยากได้งานที่ใหม่ อีกทั้งต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงตลาดของอุตสาหกรรมนั้นๆ ว่าเป็นไปในทิศทางใด และบริษัทเขาเป็นที่รู้จักมากแค่ไหน มีสิทธิที่จะเลือกผู้สมัครคนอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างอำนาจเพื่อการต่อรองเงินเดือน และก่อนที่จะต่อรองเงินเดือน ต้องหาและเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อน โดยข้อมูลที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1) อัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยที่จะได้สำหรับตำแหน่งที่สมัครไว้ ข้อมูลตรงนี้อาจหาได้จากเว็บไซด์จัดหางาน หรือถามจากเพื่อนๆหรือคนที่รู้จัก

2) สวัสดีการต่างๆที่ควรจะได้ ซึ่งแต่ละอาชีพและแต่ละตำแหน่งจะมีสวัสดีการที่ควรจะได้ไม่เหมือนกัน อย่างเช่น เซลล์ก็จะมีค่านายหน้า ค่าน้ำมันรถ ค่าเสื่อมรถ ค่าโทรศัพท์ งบสำหรับเลี้ยงลูกค้า เป็นต้น

3) อ้างถึงการก้าวหน้าของเงินเดือนเมื่อต้องตัดสินใจเปลี่ยนงาน หลักการข้อนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะใช้สำหรับต่อรองเงินเดือนเพราะอาจจะถูกอ้างกลับมาว่าถ้าย้ายงานมาที่ใหม่ก็ต้องเริ่มเรียนรู้ระบบการทำงานใหม่ อีกทั้งถ้าเป็นสินค้าใหม่ก็ต้องเสียเวลาไปอบรมกันอีก จึงควรใช้อ้างถึงแนวทางและอุดมการณ์ของตนเองว่า ถ้าจะย้ายงานใหม่ทั้งทีก็ต้องมีความก้าวหน้าของเงินเดือนประมาณ 20-30% มิฉะนั้นจะย้ายงานให้เหนื่อย และมีความเสี่ยงจากการทำงานที่ใหม่ไปทำไม ความเสี่ยงจากการทำงานที่ใหม่ได้แก่ เจ้านายใหม่ที่ไม่รู้นิสัยใจคอ การเมืองและวัฒนธรรมขององค์กร

4) สิ่งที่องค์กรคาดหวัง ลองคิดถึงสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากสิ่งที่ได้จากตำแหน่งตรงนี้ อย่างเช่น เซลล์ สิ่งที่องค์กรคาดหวังคือการทำยอดให้ได้ตามที่องค์กรกำหนด ดังนั้นเราจึงต้องแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่สั่งสมมาจะสร้างความมั่นใจได้ว่า เรานี่แหล่ะที่ถ้าคุณจ้างผม ผมจะทำได้อย่างที่คุณคาดหวัง

5) ข้อดีของตัวเราเอง ก่อนที่จะไปต่อรอง เราต้องสื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้ถึงจุดเด่นและข้อดีของตัวเราเอง และสร้างความมั่นใจว่า จำนวนเงินที่เขาจ้างเราไปนั้นจะสามารถสร้างงาน หรือ ดูแลงานได้อย่างที่เขาคาดหวังได้ นอกจากที่จะบอกถึงจุดเด่นและข้อดีที่เป็นโดยรวม ต้องไม่ลืมที่จะยกตัวอย่างงานโดยละเอียดให้เห็น งานที่เป็นผลงานที่โดดเด่นในช่วงเวลา 3 ปีเป็นต้น หากยังไม่มีประสบการณ์ทำงานมากนักก็อาจเล่าถึงกิจกรรมสมัยเรียน หรือ หากมหาลัยดังๆอย่างจุฬา ก็อาจบอกได้ว่าเป็นคนขยันเป็นต้น

 

ข้อควรระวัง

Read the rest of this entry »