วิธีการหางานทำกับเทคนิคการสมัครงานแบบมือโปร

เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ มักจะรับคนที่มีประสบการณ์ที่เข้ามาร่วมงาน มากกว่าจะรับนักศึกษาใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ดังนั้น สิ่งที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่ควรทำ เมื่อจะไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับเข้าทำงาน มีข้อควรจำ ดังนี้

1. การแต่งกาย 
ในวันที่ไปสมัครงานไม่ควรแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา แต่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของคนทำงานเพื่อให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ และ ดูน่าเชื่อถือ

2. อุปกรณ์ 
ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เพื่อให้นายจ้างรู้ว่าเรามีความรอบคอบ แม้ในเรื่องที่เล็กน้อย

3. เอกสารการสมัครงาน 
            ควรนำเอกสารการสมัครงาน เช่น รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านไปให้พร้อม ควรเตรียมจัดเป็นชุดไว้เลย เพื่อความสะดวกในการหยิบ

4. เรียนรู้ทักษะ 
ก่อนไปสมัครงาน ควรฝึก

Read the rest of this entry »