เทคนิคการหางานดีๆทำ-คุณเองก็มีสิทธ์เลือกงาน

ไม่ใช่งานเท่านั้นที่มีสิทธ์เลือกคุณ คุณเองก็มีสิทธ์เลือกงาน…

การสัมภาษณ์งานเป็นกระบวนการที่ทำให้ทั้งว่าที่นายจ้างและว่าที่ลูกจ้างมาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ประกอบการตัดสินใจว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมทำงานร่วมกันหรือไม่ เหมือนกับการซื้อขาย การซื้อการขายเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ซื้อเต็มใจซื้อและผู้ขายก็ยินยอมขายเช่นกัน ในกระบวนการนี้ไม่มีใครสามารถบังคับใครได้

การจ้างงานก็เช่นเดียวกัน ต้องเป็นความยินยอมของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ถ้านายจ้างเลือกคุณ แต่คุณไม่เลือกเขา หรือคุณยินยอมเป็นที่สุด แต่นายจ้างปฏิเสธ การจ้างงานก็ไม่มีทางเกิด ดังนั้น เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย การได้มีโอกาสมาพบหน้าค่าตา ทำความรู้จักกัน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนการจ้างงานเกิดขึ้น คุณได้รู้ว่างานที่ต้องทำ องค์กรที่ต้องอยู่เป็นอย่างไร นายจ้างก็ได้รู้ว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและองค์กรหรือไม่

อย่าคิดว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งของนายจ้าง แต่จงคิดว่าถ้าคุณไม่พอใจกับงาน และองค์กรที่คุณได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสในวันสัมภาษณ์งานแล้ว คุณก็สามารถปฏิเสธนายจ้างได้เช่นกัน

การสัมภาษณ์งานจึงมีความสำคัญอย่างมาก คุณต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับงานที่คุณต้องทำ เกี่ยวกับบริษัท ขอให้ถามจากผู้สัมภาษณ์คุณให้ละเอียด ให้หายข้องใจ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจต่อไป

ปกติแล้วผู้สัมภาษณ์งานจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไร อย่างไร มีขอบเขตของงานแค่ไหน ให้คุณมองภาพการทำงานออก แล้วเปิดโอกาสให้คุณถามกลับ ในเวลานั้นหากมีข้อสงสัย ให้คุณถามทันที อย่าปล่อยให้ผ่านไป เพราะอาจไม่มีครั้งที่ 2 ให้ถามอีกก็ได้ อาจถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เขาอธิบายให้ฟัง ถามเกี่ยวกับระบบการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กรก็ได้ เรื่องหลังนี้คุณอาจหาข้อมูลจากที่อื่นได้ยาก ควรใช้ประโยชน์จากผู้ที่อยู่ตรงหน้าคุณในห้องสัมภาษณ์ให้มากที่สุด แต่จงทำให้พอเหมาะ ไม่ใช่ดูไม่ออกเลยว่าใครกำลังสัมภาษณ์ใครอยู่

ถ้าได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณรู้สึกไม่ชอบงานหรือองค์กรเลย สามารถปฏิเสธได้ ไม่ผิดธรรมเนียมแต่อย่างใด เพียงเลือกใช้คำปฏิเสธให้เหมาะสมเท่านั้น เช่น

Read the rest of this entry »