เทคนิคการหางานดีๆทำ-การเขียนจดหมายสมัครงาน

มารู้จัก จดหมาย (Cover Letter) กันบ้าง จดหมายนำเหมือนกับจดหมายแบบเป็นทางการที่เคยเห็นทั่วไป มีชื่อและที่อยู่ผู้สมัคร วันที่เขียน ชื่อหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจในการพิจารณาใบสมัคร ส่วนใหญ่มักเป็นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล ชื่อบริษัท เนื้อหาของจดหมาย และลายมือชื่อผู้สมัครจดหมายนำควรมีเพียง 1 หน้าห้ามมากกว่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดต่างๆ มากเกินไป เพราะข้อมูลทุกอย่างที่คุณอยากบอกให้บริษัทรู้จะอยู่ใน Resume ทั้งหมด

แล้วจดหมายนำต้องมีรายละเอียดจำเป็นอะไรบ้างที่ทำให้ใบสมัครของคุณผ่านการพิจารณาง่ายขึ้น?…..

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างน้อย 2 เลขหมาย (ควรเรียงลำดับจากติดต่อสะดวกมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) และตำแหน่งที่สมัครทุกจุดที่พูดถึงควรเน้นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้เพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน เพราะจดหมายนำจะเป็น เอกสารใบแรกสุดในหลักฐานสมัครงานของคุณ แล้วอย่าลืมลงลายมือชื่อกำกับบนชื่อของคุณในตอนท้ายของจดหมายด้วยล่ะหลายคนเขียนหรือพิมพ์จดหมายเสร็จ แล้วรีบใส่ซองทันที ลืมลงลายมือชื่อ แสดงให้เห็นถึงความไม่ละเอียดรอบคอบ ฉะนั้น อย่าทำ อย่าทำ….

อ้อ!!! สิ่งที่ไม่น่าให้อภัยอีกอย่างที่พบบ้างประปรายในจดหมายนำคือชื่อบริษัทผิด ถ้าเป็นแค่การสะกดผิด คงไม่มีใครว่าอะไรคุณได้ แต่ถ้ามันผิดบริษัทเนี่ย…คุณจะรับคนนี้เข้ามาทำงานไหม ลองถามตัวเองดู

ไม่ว่าคุณจะเขียนจดหมายนำและ Resume ด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ตาม ขอให้ใช้ A4 ทั้งหมด รวมทั้งสำเนาหลักฐานประกอบอื่นๆ ด้วย จะทำให้จดหมายสมัครงานของคุณดูสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าอ่านมากขึ้นส่วนสีของกระดาษควรเป็นสีขาวดีที่สุด ถ้าไม่มี อนุโลมให้เป็นสีอ่อนๆ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น

พึงระลึกไว้เสมอ คุณไม่ได้ส่งงานศิลปะหรือเข้าปกรายงานให้อาจารย์ประจำชั้น จึงไม่จำเป็นต้องใส่ลวดลายหรือตกแต่งมากมายนัก เว้นแต่คุณสมัครงานในตำแหน่งสถาปนิก กราฟิก วิศวกร ซึ่งอาจจะต้องมี Portfolioแสดงให้เห็นผลงานที่เคยทำประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมควบคู่กับใบสมัคร ถ้าอย่างนั้นคุณสามารถสร้างพรสวรรค์ Portfolio ได้ตามจินตนาการโดยไม่มีขีดจำกัดเพราะนั่นคือธรรมชาติงานของคุณ แต่ถ้าสมัครตำแหน่งทั่วไป ขอย้ำ ไม่จำเป็น ให้ได้อย่างมากแค่พิมพ์สีในบางจุด บางคำที่ต้องการดูเน้นและดูแล้วและเหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สีสันมากมายจนตาลาย ไม่รู้ว่าเขียนมาสมัครงานหรือเขียนมาขอความรักกันแน่

ขออีกนิดสำหรับ Resume และจดหมายนำ คุณควรทำเก็บไว้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม หากประกาศรับสมัครงานเป็นภาษาไทยให้ใช้ฉบับภาษาไทยส่งไป แต่ถ้าประกาศรับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ก็ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษ เท่านี้เองไม่เห็นยากเลย

รูปถ่าย…..ที่ไม่ใช่แค่การถ่ายรูป

Read the rest of this entry »